இம்மாதம் 27 ஆம் திகதியுடன் முடிவடையும் அவசரகாலச் சட்டம் இனி நீடிக்கப்படாது என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.

கடந்த ஜூலை மாதம் 27 ஆம் திகதி பாராளுமன்றத்தில் அவசர காலச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட நிலையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 29 ஆம் திகதி வரை பாராளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, அவசர காலச் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆகஸ்ட் 27 ஆம் திகதி ஒரு மாதம் கழியும் நிலையில் மீண்டும் சட்டம் நீடிக்கப்பட வேண்டுமாயின் பாராளுமன்றில் ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.

எனவே ஆகஸ்ட் 27 ஆம் திகதிக்கு பிறகு இந்தச் சட்டம் தானாக இரத்து செய்யப்படும் சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளது.

August 15, 2022, 1:39 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X