இன்றும் நாளையும் 3 மணித்தியால மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளதாக பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் ஜனக்க ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

அதன்படி, யு முதல் று வரையான வலையங்களில் காலை வேளையில் ஒரு மணித்தியாலமும் 40 நிமிடங்களும், இரவில் ஒரு மணித்தியாலமும் 20 நிமிடங்களும் மின்னெட்டு அமுல்படுத்தப்படவுள்ளது.

ஊஊ வலையங்களில் காலை 6.00 மணி முதல் 8.30 வரை 2 மணித்தியாலமும் 30 நிமிடங்களும், ஆஈNஈழுஈஓஈலுஈணு ஆகிய வலையங்களில் காலை 5.30 முதல் 8.30 வரை 3 மணித்தியாலங்களும் மின்வெட்டு அமுல்படுத்தப்படும் என பொதுப்பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் ஜனக்க ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார்.

 

July 4, 2022, 7:55 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X