இன்று நாடு முழுவதும் 7,000 மெட்ரிக் தொன் எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படும் என இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (CPC) அறிவித்துள்ளது.

CEYPETCO எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு 4,000 மெட்ரிக் தொன் டீசல் மற்றும் 3,000 மெட்ரிக் தொன் பெற்றோல் விநியோகிக்கப்படும் என இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனம் மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

July 25, 2022, 1:45 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X