இன்றைய நாணய மாற்று வீதங்களை இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி, டொலர் ஒன்றின் கொள்வனவு விலை 357.22 ரூபாவாகவும் விற்பனை விலை 368.49 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

 

இன்றைய மாற்று வீதங்கள் வருமாறு:

August 3, 2022, 5:20 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X