இன்று இரண்டு மணி நேரம் இருபது நிமிடங்கள் மின்சாரம் தடைப்படும் என பொதுப் பயன்பாட்டு ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

September 2, 2022, 10:17 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X