இலங்கை வாழ் முஸ்லிம்கள் ஈத்-அல்-அல்ஹா பண்டிகையை ஜூலை 10 ஆம் திகதி கொண்டாடவுள்ளனர்.

நாட்டில் thul hajj மாதத்திற்கான பிறை நேற்று தென்பட்டதால் ஈத்-அல்-அல்ஹா பண்டிகையை இம்மாதம் 10 ஆம் திகதி கொண்டாடவுள்ளதாக கொழும்பு பெரிய பள்ளிவாசல் அறிவித்துளளது.

குறித்த பண்டிகை இஸ்லாமிய நாட்காட்டியில் இரண்டாவது மத விடுமுறை மற்றும் உலகம் முழுவதும் உள்ள இஸ்லாமியர்களால் கொண்டாடப்படுகிறது.

ஹஜ் வாரத்தில் மக்காவிற்கு புனிதப் பயணம் மேற்கொள்வதன் மூலம் பல இஸ்லாமியர்களால் இந்த பண்டிகை நினைவுகூரப்படுகிறது.

ஊலக வாழ் முஸ்லிம்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் கொண்டாடும் பண்டிகையாகவும் இது அமைந்துள்ளது.

 

July 1, 2022, 7:14 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X