உலகச் சந்தையில் தங்கத்தின் விலை நாளுக்கு நாள் மாறுகிறது.

அதன்படி, இலங்கையில் இன்றைய தங்கத்தின் விலை பின்வருமாறு பதிவாகியுள்ளது.

• தங்க அவுன்ஸ் – ரூ. 625,744.00

• 01 கிராம் 24 கரட் – ரூ.22,080.00

• 24 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ.176,600.00

• 01 கிராம் 22 கரட் – ரூ.20,240.00

• 22 கரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ. 161,950.00

• 01 கிராம் 21 கரட் – ரூ.19,320.00

• 21 காரட் 8 கிராம் (1 பவுண்) – ரூ.154,600.00

October 6, 2022, 4:32 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X