இலங்கை பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபனத்திற்கு சொந்தமான எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களுக்கு எரிபொருள் வழங்க வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் வழங்குவதற்கு அனுமதி கோரி அமைச்சரவை பத்திரம் இன்று அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளது.

எரிபொருள் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளின் நிறுவனங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை வழங்க எதிர்பார்த்துள்ளதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

கடன் திட்டத்தின் கீழ் இந்த நிறுவனங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடம் அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு தங்கள் நிறுவனங்களிலிருந்து எரிபொருளை இறக்குமதி செய்ய அனுமதி வழங்கப்படும் என்றும் குறிப்பிட்டு;ள்ளார்.

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் ஆயிரத்து 190 எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் குறைந்தது 200 நிரப்பு நிலையங்களுக்கு அந்த நிறுவனங்கள் எரிபொருள் வழங்கினால் தற்போதைய நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண முடியும் எனவும் மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

June 27, 2022, 12:52 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X