இலங்கை மின்சார சபையின் தலைவராக கடமையாற்றிய எம்.எம்.சீ.பெர்டினன்டோ தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

இலங்கை மின்சார சபையின் புதிய தலைவராக, நலிந்த இலங்ககோன் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

June 13, 2022, 3:07 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X