”உறவுகளுக்கு உதவிக்கரம்”

00
2bc6b464-68f1-42be-b166-e1fe9112a255

3eda6d8a-fd86-45e9-8a68-5008ddff5867

5d3004af-8bf8-4dd8-9ed0-683790acfbe930ca2f05-e10f-42f0-aae5-f77a968768bb 40c90d89-4552-4691-856c-2427f0153570323af30f-baf6-4f7a-b05f-424fafa4c56b633784c5-bfcc-49d8-8d71-66e2108ebad6f93d4e31-eb1d-4c54-8bcd-c8130e2fe4df45d53c93-103e-488c-96a2-4fe1a58c9e8873a7b1d3-29d5-42b0-a5d4-912bceca93d9

 

”உறவுகளுக்கு உதவிக்கரம்”
உதவிக்கரம் நீட்டிய அனைத்து உறவுகளுக்கும்.
இதயம் கனிந்த “நன்றிகளை” இந்த நேரத்தில்,
தமிழ் fm தெரிவித்துக்கொள்கின்றது.
மேலும் உங்கள் உதவிக்கரத்தை நீட்ட
SKY MEDIA NETWORK (PVT) LTD.
இல,136B, ஸ்டேன்லி திலக்கரத்ன மாவத்தை, நுகேகொட
என்ற முகவரியில் நீங்கள் கையளிக்கலாம்.
மேலதிக விபரங்களுக்கு 0710 556 056.
எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம்.

0 thoughts on “”உறவுகளுக்கு உதவிக்கரம்””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Latest Events

Follow Us