பாராளுமன்ற நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள உள்நாட்டு இறைவரித் திருத்தச் சட்டமூலம் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது என முடிவெடுக்குமாறு கோரி உச்ச நீதிமன்றில் இன்று மனுவொன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னணி தனியார் நிறுவனமொன்றின் பொது முகாமையாளரால் இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், சட்டமா அதிபர் பிரதிவாதியாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.

வரைவின் சில சரத்துகளை நீக்க வேண்டும் அல்லது மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கோரி இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

October 27, 2022, 11:33 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X