எமது உறவுகளுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் பணிகளில் தற்போது எமது தமிழ் குழுவினர்.

00
13224989_10153804777803208_1744011279_o

13230812_10153804740588208_1576276756_o13235046_10153804779953208_2106639778_o13230713_10153804779933208_1910675_o13242040_10153804779708208_852410080_o13242224_10153804779818208_1660029795_o13262260_10153804735643208_1354658231_o13262415_10153804779803208_1641611201_o13262634_10153804742048208_1966477857_o13271376_10153804735623208_886418599_o13271412_10153804736003208_704699428_o

 

வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட எமது உறவுகளுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும்
பணிகளில் தற்போது எமது தமிழ் fm குழுவினர்.

எமது உறவுகளுக்கான அத்தியாவசியப் பொருட்களை
SKY MEDIA NETWORK (PVT) LTD.
இல,136B, ஸ்டேன்லி திலக்கரத்ன மாவத்தை, நுகேகொட
என்ற முகவரியில் நீங்கள் கையளிக்கலாம்.
மேலதிக விபரங்களுக்கு 0710 556 056.

0 thoughts on “எமது உறவுகளுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டும் பணிகளில் தற்போது எமது தமிழ் குழுவினர்.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Latest Events

Follow Us