எரிபொருள் விசேட ஒழுங்குவிதிகள் சட்டமூலத்திற்கு நாடாளுமன்ற ஆலோசனை சபை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

எரிசக்தி அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

October 5, 2022, 2:21 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X