மின்சாரம் மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர லங்கா ஐ.ஓ.சி. நிறுவனத்தின் தலைமை அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரிகளை சந்தித்துள்ளார்.

நேற்று (18) இடம்பெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில், எரிசக்தி துறையின் எதிர்கால வேலைத்திட்டம், எரிபொருள் நெருக்கடி மற்றும் தேசிய எரிபொருள் அனுமதி முறை மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டம் என்பன தொடர்பாக விவாதிக்கபட்டதாக மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

மேலும் லங்கா ஐ.ஓ.சி. நிறுவனத்தின் எதிர்கால திட்டங்கள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது.

இவ் விடயம் தொடர்பாக ஐ.ஓ.சி. நிறுவனத்தின் நிர்வாகம் மற்றும் அதிகாரிகள் காட்டிய ஆதரவை அமைச்சர் பாராட்டினார்.

August 19, 2022, 2:29 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X