எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களின் எரிபொருள் கையிருப்பை பொதுமக்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் இணைய செயலி (Online APP) ஒன்றை இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனம் (Ceypetco) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

#TamilFMofficial #News24 #cypetco

June 11, 2022, 3:19 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X