சர்வதேச நாணய நிதியம், பங்களாதேஷுடன் 4.5 பில்லியன் அமெரிக்க டொலருக்கான பணியாளர் மட்ட ஒப்பந்தத்தை எட்டியுள்ளது.

இது 42 மாத காலத்திற்கு கடனைப் பெறுவதற்கான ஒப்பந்தம் என சர்வதேச நாணய நிதியம் தெரிவித்துள்ளது.

விரிவாக்கப்பட்ட கடன் வசதி (ECF) மற்றும் விரிவாக்கப்பட்ட நிதி வசதி (EFF) ஆகியவற்றின் கீழ் சுமார் 3.2 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களும், மீள்தன்மை மற்றும் நிலைத்தன்மை வசதியின் (RSF) கீழ் சுமார் 1.3 பில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களும் வழங்கப்படவுள்ளது.

இதன்படி, சர்வதேச நாணய நிதியத்திடமிருந்து இந்த வருடத்திற்கான பணியாளர் மட்ட ஒப்பந்தத்தை எட்டிய 03 வது தெற்காசிய நாடாக பங்களாதேஷ் உள்ளது.

November 11, 2022, 9:59 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X