பேலியகொடை மீன் சந்தையில் மீன்களின் விலையில் வீழ்ச்சி காணப்படுகின்ற போதிலும், நுகர்வோர் மீன்களை கொள்வனவு செய்யாத நிலை காணப்படுவதாக வியாபாரிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

பேலியகொடை மீன் வர்த்தக நிலையத்தில் லின்னா, பலயா, சாலை, நெத்தலி போன்ற சில வகை மீன்களின் விலையில் குறைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

September 17, 2022, 3:29 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X