ஜனாதிபதியின் செயலாளராக சமன் ஏக்கநாயக்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

July 21, 2022, 1:31 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X