ஜப்பானின் ஃபுகுஷிமா கடற்கரையில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது.

தரைப்பகுதியில் இருந்து 60 கிலோமீற்றர் ஆழத்தில் மையம் கொண்டிருந்த இந்த நில நடுக்கம் ரிச்டர் அளவ கோலில் 5.6 ஆக பதிவானதாக ஜப்பான் வானிலை ஆய்வு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

August 5, 2022, 2:47 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X