இராஜாங்க அமைச்சர் டயானா கமகேவுக்கு வெளிநாட்டு பயணத் தடை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

நவம்பர் 17 வரையில் கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் இவ்வாறு வௌிநாட்டு பயணத் தடை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

November 11, 2022, 1:20 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X