இந்த மாதத்தின் முதல் பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் தற்போது தங்கத்தின் விலை குறைவடைந்துள்ளதாக புறக்கோட்டை தங்க வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இதற்கமைய இந்த மாதத்தின் முதல் பகுதியில் 24 கரட் தங்கம் ஒரு பவுண் ஒரு இலட்சத்து 81,500 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

தற்போது 24 கரட் தங்கம் ஒரு பவுண் ஒரு இலட்சத்து 73,000 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுகின்றது.

இதேவேளை, இந்த மாதத்தின் முதல் பகுதியில் 22 கரட் தங்கம் ஒரு பவுண், ஒரு இலட்சத்து 66,250 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

தற்போது 22 கரட் தங்கம் ஒரு பவுண், ஒரு இலட்சத்து 58,500 ரூபாவிற்கு விற்பனை செய்யப்படுதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

September 27, 2022, 2:43 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X