தங்கத்தின் விலை இன்று வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக செட்டியார் தெரு தங்க வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

அதற்கமைய, 22 கரட் தங்கம் ஒரு பவுண் இன்று 156,000 ரூபாவாக குறைந்துள்ளது.

24 கரட் தங்கம் ஒரு பவுன் 170,000 ரூபாவாகவும், செட்டியார் தெரு தங்கச் சந்தையில் 22 கரட் தங்கம் ஒரு பவுன் 165,000 ரூபாவாகவும், 24 கரட் தங்கம் ஒரு பவுன் இரண்டு இலட்சம் ரூபாவாகவும் இன்று குறைந்துள்ளதாக கொழும்பு செட்டியார் தெரு தங்க வர்த்தகர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X