திறைசேரியின் பிரதி செயலாளராக டபிள்யு.ஏ.சத்குமார நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு அமைச்சரவை ஊடகப் பேச்சாளர் இதனைத் தெரிவித்தார்.

July 26, 2022, 12:24 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X