அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான ரூபாவின் பெறுமதி இன்று சிறிதளவு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

September 2, 2022, 5:44 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X