”நிதி நிலைமையை வலுப்படுத்தும் வரை நிரப்பு நிலையங்களில் நுகர்வோரைப் பதிவு செய்து ,அவர்களுக்கு வாராந்த எரிபொருள் ஒதுக்கீட்டை வழங்குவதைத் தவிர எங்களுக்கு வேறு வழியில்லை. ஜூலை முதல் வாரத்திற்குள் இந்த முறைமை நடைமுறைக்கு வருமென நம்புகிறேன்”- அமைச்சர் காஞ்சன விஜேசேகர அறிவிப்பு

June 12, 2022, 1:13 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X