முன்னாள் அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ஷ திடீரென வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.கொழும்பில்  உள்ள தனியார் வைத்தியசாலை ஒன்றில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

June 17, 2022, 2:47 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X