மேல் மாகாணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள வாகனங்களுக்கான வருமான வரிப்பத்திரங்களுக்கு கால நீடிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது

உரிய காலம் முடிவடைந்துள்ள வருமான வரிப்பத்திரங்களுக்கு இவ்வாறு நிவாரணக்காலம் வழங்கப்பட்டுள்ளது

மேல்மாகாண செயலாளரினால் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் இந்த விடயம் தெரிவிக்க்பட்டுள்ளது.

இதன்படி, ஜூலை 29 ஆம் திகதி வரையில், மேல்மாகாணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வாகனங்களிடம் இருந்து தண்டப்பணம் அறவிடப்பட மாட்டாதென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேவேளை, மேல்மாகாண போக்குவரத்து திணைக்களத்தின் இணையத்தளத்தின் ஊடாக வருமான வரிப்பத்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

June 29, 2022, 2:33 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X