இன்று முதல் 03 வகையான பொருட்களின் விலைகளைக் குறைக்க சதொச நிறுவனம் தீர்மானித்துள்ளது.

இதன்படி சிவப்பு பச்சரிசியின் புதிய விலை 205 ரூபா எனவும் சிவப்பு பருப்பின் புதிய விலை 389 ரூபா எனவும் ரின் மீனின் புதிய விலை 540 ரூபா எனவும் நிர்ணயித்துள்ளது.

November 16, 2022, 4:37 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X