பாராளுமன்றம் இன்று காலை 10 மணிக்கு கூடவுள்ளது.

இதன்போது தொழில் சட்டமூலம் இன்று விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்பதோடு ஒத்திவைப்பு நேரத்தில் கேள்விகளுக்கு மாலை 4.30 முதல் 4.50 வரை நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

குற்றவியல் நடைமுறைச் சட்டம் மற்றும் சிவில் நடைமுறைச் சட்ட திருத்தமும் இன்று விவாதம் இன்றி நிறைவேற்றப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மேலும் சுகாதாரத் துறையில் நிலவும் பிரச்சினைகள் மீதான விவாதம் எதிர்க்கட்சிகளால் நாளை நடைபெறவுள்ளது

June 21, 2022, 7:23 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X