பாராளுமன்றம் நேற்று நள்ளிரவு முதல் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவால் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆகஸ்ட் 3ஆம் திகதி வரையில் பாராளுமன்றத்தை ஜனாதிபதி ஒத்திவைத்துள்ளார்

July 29, 2022, 11:54 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X