இந்தியாவில் நடைபெற்ற 61வது தேசிய மாநிலங்களுக்கிடையிலான மூத்தோர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில், இலங்கை மகளிர் அணி 4x100 மீற்றர் ஓட்ட தூரத்தை 45.35 வினாடிகளில் கடந்து 2வது இடத்தைப் பிடித்தது. அந்த அணியில் மேதானி ஜயமான்ன, லக்ஷிகா சுகந்தி, அமாஷா டி சில்வா மற்றும் ஷெலிண்டா ஜான்சன் ஆகியோர் பங்குபற்றியிருந்தனர்.
June 13, 2022, 8:15 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X