லக சந்தையில் மசகு எண்ணெயின் விலை சற்று அதிகரிப்பை பதிவு செய்துள்ளது.

இதன்படி, W.T.I. மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை 85.89 அமெரிக்க டொலராக பதிவாகியுள்ளது.

அத்துடன் பிரென்ட் ரக மசகு எண்ணெய் பீப்பாய் ஒன்றின் விலை இன்றைய தினம் 92.08 அமெரிக்க டொலராக வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.

இதேவேளை, இயற்கை எரிவாயு பீப்பாய் ஒன்றின் விலையும் வீழ்ச்சியை பதிவு செய்து 5.51 அமெரிக்க டொலராக காணப்படுகிறது.

October 20, 2022, 10:57 am

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X