உள்நாட்டு எரிவாயு சிலிண்டரின் விலையை நேற்று குறைக்க லிட்ரோ நிறுவனம் தீர்மானித்திருந்தது.

அதனடிப்படையில் எரிவாயு சிலிண்டரின் புதிய மாவட்ட ரீதியிலான விலைகள் பின்வருமாறு

August 9, 2022, 8:30 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X