இலங்கையில் எரிபொருள் இன்மை காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடியை கட்டுப்படுத்த மீண்டும் சில நாட்களுக்கு நாடுமுழுவதும் லொக்டவுன் செய்வது தொடர்பில் அரசாங்கம் தீவிரமாக ஆராய்ந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

June 27, 2022, 8:06 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X