பதவி இடைநீக்கம் செய்யப்பட்ட பிரதமர் பிரயுத் சான் ஓ சா மீண்டும் பதவியேற்கலாம் என தாய்லாந்தின் அரசியலமைப்பு நீதிமன்றம் முடிவு செய்துள்ளது.

September 30, 2022, 4:46 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X