யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஒன்றியத்தினால் இன்று கறுப்பு ஜூலை நினைவு தினம் அனுஷ்டிக்கப்பட்டது.

இன்று முற்பகல் யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதான நுழைவாயிலில் அமைந்துள்ள தூபிக்கு அருகில் சுடரேற்றி அனுஸ்டிப்புகள் இடம்பெற்றதாக எமது செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார்.

அத்துடன் பல்கலைக்கழகத்தின் பிரதான கொடிக்கம்பத்தில் மாணவர்களால் அரைக்கம்பத்தில் கறுப்பு கொடி ஏற்றப்பட்டிருந்தது.

July 23, 2022, 9:26 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X