சகல அரச பாடசாலைகள் மற்றும் அரச அனுமதிப்பெற்ற பாடசாலைகளுக்கு எதிர்வரும் 17ஆம் திகதியன்று விடுமுறை வழங்கப்பட்டுள்ளது என கல்வியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

June 16, 2022, 5:40 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X