எதிர்காலத்தில் இலங்கையில் மாதாந்தம் இரண்டு தடவைகள் எரிபொருள் விலையை மறு நிர்ணயம் செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் கஞ்சன விஜேசேகர இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

இதன்படி மாதாந்தம் முதலாம் திகதியும் 15ஆம் திகதியும் எரிபொருளுக்கான விலையை மாற்றம் செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடைமுறையில் உள்ள எரிபொருள் விலை சூத்திரத்தின் அடிப்படையில் புதிய விலை தீர்மானிக்கப்படும்.

எதிர்காலத்தில் எரிபொருளுக்கான விலை இந்த திட்டத்தின் கீழ் குறைவதற்கு அல்லது கூடுவதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.

July 26, 2022, 4:52 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X