பரீட்சைகளை நடத்தும் திகதி தொடர்பான தகவல்களை கல்வி அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி, கல்வி பொது தராதர உயர்தர பரீட்சைகளை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 28ம் திகதி முதல் டிசம்பர் 23ம் திகதி வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

5ம் தர புலமை பரிசில் பரீட்சையை எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் 27ம் திகதி நடந்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்வி பொது தராதர சாதாரண தர பரீட்சையை 2023ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் முதல் மே மாதம் வரையான காலப் பகுதியில் நடத்த கல்வி அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளது.

July 5, 2022, 9:54 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X