12.5 கிலோகிராம் லிட்ரோ சமையல் எரிவாயு விலை 50 ரூபாவால் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று முதல் அமுலாகும் வகையில் விலை அதிகரிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக லிட்ரோ நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

இதன்படி 12.5 கிலோகிராம் லிட்ரோ சமையில் எரிவாயுவின் விலை 4 ஆயிரத்து 910 ரூபாவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

July 11, 2022, 4:17 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X