ஜூலை 01 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் வகையில் பஸ் கட்டணத்தை 30 வீதமாக அதிகரிப்பதற்கும், குறைந்தபட்ச கட்டணத்தை 40 ரூபாயாக அதிகரிப்பதற்கு தனியார் பேருந்து உரிமையாளர்கள் சங்கங்கள் தீர்மானிததுள்ளன.

தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு அதிகாரிகளுடனான கலந்துரையாடலைத் தொடர்ந்து இந்த தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளது

June 28, 2022, 4:33 pm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X