“கிரிஷ் மனோஜ்” வழங்கும் நம்மவர்களின் படைப்பு.

00
10166

இசை: ரொமேஷ் சுகத்தபால

பாடல் வரிகள்: தாங்க்ஷ ராஜ் மற்றும் ரமேஷ் பாரதி

 

 

0 thoughts on ““கிரிஷ் மனோஜ்” வழங்கும் நம்மவர்களின் படைப்பு.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Latest Events

Follow Us