நம்மவர் இசையமைப்பில் ஆனந்த் அரவிந்தாக்ஷன் பாடிய “மார்கழி வெண்ணிலா”

01

இசை ஸ்ரீ விஜய், பாடல் வரிகள் உடுவையூர் டி.தர்ஷன் , பாடியவர் ஆனந்த் அரவிந்தாக்ஷன்
நம்மவர் இசையமைப்பில் பாடிய பாடல் மார்கழி வெண்ணிலா பாடல் இதோ :

0 thoughts on “நம்மவர் இசையமைப்பில் ஆனந்த் அரவிந்தாக்ஷன் பாடிய “மார்கழி வெண்ணிலா””

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comments

Latest Events

Follow Us