நாட்டில் இந்நாட்களில் காணப்படும் மூடுபனி அல்லது பனி இயற்கையான நிகழ்வு அல்ல, ஏனெனில் இலங்கையின் வடக்குப் பகுதியில் காற்றின் தரம் மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற நிலையை எட்டியுள்ளது.

அசுத்தமான காற்றை இந்தியாவிலிருந்து வீசும் காற்று காரணமாக இப்பகுதி காற்று தரக் குறியீட்டில் (AQI) 200 க்கு மேல் பதிவு செய்து வருகிறது.

கொழும்பு, கண்டி, இரத்தினபுரி, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் உள்ள சுவாசம் மற்றும் இதய நோய்கள் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்கள் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளின் தங்கள் உடல் நலத்தை பாதுகாக்க முகக்கவசம் அணியுமாறு சுகாதார அமைச்சு அறிவுறுத்தியுள்ளது.

December 8, 2022, 4:32 pm

Leave a Reply

X